Onderzoeker, gespreksleider, publicist

Onderzoeker

Zeer brede ervaring als onafhankelijk onderzoeker in het publieke domein. Universitair geschoold. Vele jaren ervaring met de aansturing en uitvoering van toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Gespreksleider

Getraind gespreksleider met allround mediation opleiding. Ervaren voorzitter in de wereld van politiek en bestuur. Voorzitter met kennis van zaken, humor en het vermogen om het gesprek zo in te richten dat recht wordt gedaan aan alle deelnemers, hoe divers ook.

Publicist

Journalistiek geschoold met een uitgebreide reeks publicaties op zijn naam. Was jarenlang lid van de redactieraad van In Brabant, tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed, waarvoor hij ook regelmatig artikelen schreef.

Over Piet


Geboren 1950. Studeerde sociologie (massacommunicatie en onderwijssociologie) en journalistiek. Afgestudeerd in 1975. Was directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer (2005-2015). Directeur van het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant (1993-2005). Daarvoor onder meer bureauhoofd bij de Algemene Rekenkamer en assistent-deskundige Informatie en Communicatie voor de Verenigde Naties in Afrika en het Caraïbisch gebied. Heeft een zeer brede ervaring als onafhankelijk onderzoeker in het publieke domein. Getraind gespreksleider met allround mediation opleiding. Ervaren voorzitter in de wereld van politiek en bestuur. Verzorgt inleidingen en spreekbeurten en is een veelzijdig publicist met journalistieke ervaring.

home_introductie.png
© 2019 Piet de Kroon | Vormgeving Studio Blikwerk

Search