Publicist


Journalistiek geschoold en een uitgebreide reeks publicaties uitgebracht. Twaalf jaar lang met veel plezier gewerkt aan de uitgave van de PON-Jaarboeken, waarin maatschappelijke ontwikkelingen tegen het licht gehouden worden. Schreef op basis van uitgebreide interviews ervaringsverhalen en ego-documenten van mensen in de wereld van psychiatrie, gehandicaptenzorg en crisisopvang. Was jarenlang lid van de redactieraad van het tijdschrift In Brabant, tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed, waarvoor hij ook regelmatig artikelen schreef.

Voorbeelden van publicaties

Voorbeelden van publicaties

Anders verder. Levensverhalen van jongvolwassenen met Niet-Aangeboren Hersenletsel

In dit boek vertelt Piet over elf jongvolwassenen. Jonge mensen met verschillende achtergronden, maar met één belangrijke overeenkomst: van de ene op de andere dag stond hun leven op zijn kop nadat er bij hen hersenletsel was geconstateerd. In de gesprekken met Piet vertellen zij openhartig over hun leven vóór en na deze levensbreuk: wie zijn ze, wat is er gebeurd, wat is er veranderd, welke zorg hebben ze gehad en welke zorg hebben ze gemist, wat ging er goed of juist niet, hoe zien zij de toekomst en wat is er nodig om het leven zo in te richten zoals zij het zelf graag willen. Op hun lange en soms eenzame zoektocht gaan deze mensen verder: anders verder.

De schat aan informatie die deze unieke verhalen opleveren is van belang voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel zelf, maar zeker ook voor ouders, broers en zussen, familieleden, vrienden en vriendinnen, (toekomstige) professionals en medewerkers van overheden en maatschappelijke organisaties. Want één ding is zeker: NAH heb je niet alleen. Dit boek biedt vele aanknopingspunten voor wie een goede kwaliteit van leven voor jongvolwassenen met NAH ter harte gaat.

Het boek Anders Verder is uitgegeven ter gelegenheid van de presentatie van Support4Life. Support4Life is een Stichting voor en door mensen met NAH die primair gericht is op het herstel van het ‘gewone’ leven en aansluit bij wat jongvolwassenen zelf kunnen en willen. Tijdens een drukbezocht webinar van Support4Life in 2020 werd het boek gepresenteerd.

Mensen met een licht verstandelijke beperking

In dit boek tekent Piet de levensverhalen op van tien mensen met een licht verstandelijke beperking. Er wordt gekeken naar de mens achter de cliënt. De mensen vertellen hun eigen, unieke verhaal: waar komen ze vandaan, wat ging er goed in  hun leven, wat niet, wat is hun ervaring met de zorg, wat zou er anders of beter kunnen, wat zijn hun idealen, waar worden ze gelukkig of juist verdrietig van.

Het eerste exemplaar van het boek werd op 28 september 2018 aangeboden aan de rector magnificus van de Universiteit van Tilburg. Dat gebeurde tijdens het door Piet voorgezeten symposium Leven met een licht verstandelijke beperking. Het boek verscheen gelijktijdig met het proefschrift United by Diversity van Peter Nouwens.

Toppers

Op woensdag 18 juni 2014 bedwingt een peloton van ruim vier honderd wielrenners de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk. Onder hen bevinden zich 24 cliënten en buddy’s van Prisma, de Brabantse zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Piet de Kroon heeft de renners een half jaar lang gevolgd, vanaf de eerste dag van de voorbereiding tot aan de beklimming van de Ventoux. In het boek Toppers heeft hij hun persoonlijk verhaal opgetekend. Een verhaal over waarom ze meededen, welke inspanningen ze zich daarvoor moesten getroosten en wat het hun heeft gebracht.

Zes eeuwen rekenkamers

In 2004 besloten de provincies Noord-Brabant en Limburg een gezamenlijke rekenkamer in te stellen. Dat besluit leidde een jaar later tot de start van de Zuidelijke Rekenkamer. De provinciale rekenkamer lijkt een nieuw fenomeen, tenminste voor wie alleen naar de recente staatkundige geschiedenis van Nederland kijkt. Ruim zes eeuwen geleden waren er echter al rekenkamers in het Brabantse actief. Piet de Kroon beschrijft hun geschiedenis: van Camere vander Rekeninghen, naar Rekenkamer van Vlaanderen, Rekenkamer van Brabant en uiteindelijk de Zuidelijke Rekenkamer, waarvan Piet de eerste directeur-secretaris was.

De scherven weer bij elkaar

Rob van Steensel is sinds 2002 cliënt van Traverse. De eerste 55 jaar van zijn leven ziet het er niet naar uit dat hij op een dag zijn toevlucht zal moeten nemen tot de crisisopvang. Maar aan het eind van een keten gebeurtenissen belandt hij in een zwart gat waar hij op eigen kracht niet meer uitkomt. Geen werk meer, een vrouw die hem verlaat, kinderen die hij nauwelijks ziet, eenzaamheid, de gedwongen verkoop van zijn huis, financiële schulden, een deurwaarder die alles wat hij nog over heeft in beslag neemt en een door drank aangetast lichaam dat niet meer wil. In gesprekken met Piet de Kroon loopt hij zijn leven nogmaals na. Wat is er gebeurd? Waar ging het fout? En hoe nu verder? Langzaam raapt hij de scherven weer bij elkaar.

Search